ZEKA GERİLİKLERİ

Zeka geriliği, zeka işlevselliğinin, öz bakımın, iletişim becerilerinin, kontrol yeteneğinin, duygusal alanlarının yaşına göre düşük olasıyla tanımlanır. Zeka geriliğinin genetik nedenlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Doğumda çıkan sorunlar, kafa travmaları, enfeksiyonlar, bazı tıbbi hastalıklar da neden olabilir. Tanı koymak amacıyla zeka testi uygulanır.

4 alt başlıkta sınıflandırılır;

  • Hafif derecede zeka geriliği
  • Orta derecede zeka geriliği
  • Ağır derecede zeka geriliği
  • İleri derecede ağır zeka geriliği

Tedavide bireysel psikoterapi, özel eğitim, aileye yönelik psikoeğitim kullanılmaktadır.