BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUKLARI VE İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUĞU

Kişide, en az 6 ay süre ile devam eden; rahatsızlık verici veya günlük yaşamı ciddi ölçüde olumsuz etkileyen, kişinin herhangi bir fiziksel hastalığı olmaksızın bedensel belirtilerinin olduğu ve bu belirtilere eşlik eden sağlıkla ilgili aşırı kaygılarının varlığı ile karakterizedir.

Bedensel belirti bozukluğunun en yaygın görülen belirtileri; karın ağrısı, eklem ağrıları, sırt-bel ağrıları, göğüs kafesinde ağrılar, bulantı, kusma, ishal, bağırsaklarda gazlanma, yutkunmada güçlük, nefes darlığı, yürümede zorluk, bulanık/çift görme, cinsel ilgisizlik, cinsel ilişki sırasında ağrı, adet düzensizliği, baş dönmesi, genital organ ve bölgelerde ağrı, kendini hasta hissetme…

Bedensel belirti bozukluğunun tedavisinde, en etkili tedavi psikoterapidir. Çünkü bedensel belirtilerin ifade edilemeyen duygusal ve ruhsal sorunların bir ifadesi olduğu düşünüldüğünde psikoterapi kişinin kendisini, duygularını ve sorunlarını ifade etmesine olanak sağlayacaktır.

 

HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

En az 6 ay süre ile devam eden; kişinin ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünmesi ile seyreden ruhsal bir hastalıktır.

Hastalık kaygısı bozukluğunda, diğer bedensel bozuklukların aksine, fiziksel açıklaması olmayan bedensel belirtiler değil, kişilerde ‘hasta olacağım kaygısı’ vardır. Bu hastalığa sahip olan kişiler doğal vücut işlevlerini yanlış yorumlarlar.

Hastalık kaygısı bozukluğunun tedavisinde, ilaç tedavisi ile psikoterapi beraber yürütülmelidir. Diğer bedensel belirti bozukluklarında da olduğu gibi kişinin kendisini kelimelerle ifade etmeyi öğrenmesi terapinin temel amacıdır ve aile ile yakın çevre desteği çok önem taşımaktadır.

 

KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) BOZUKLUĞU

Kişinin bilinçli olarak ortaya çıkarmadığı veya varmış gibi davranmadığı, öncesinde stres etkenlerinin olduğu, istemli motor ya da duyu işlevlerini etkileyen, nörolojik ya da diğer genel bir tıbbi durumu düşündüren bir ya da birden fazla belirtinin olması ile karakterize ruhsal bir hastalıktır.

Bu rahatsızlığın neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmemekle birlikte sebebiyle ilgili ortaya atılan teoriler bulunmaktadır. Bunlardan biri, konversiyonun çatışmaların neden olduğu sıkıntı sonucu ortaya çıkmasıdır. Bir diğeri ise, kişinin sıkıntısını çevresine sözel iletişim yolu ile anlatamaması sonucunda bedeni ile ifade etmesidir.

Konversiyon bozukluğunun en sık görülen belirtileri; bayılma, geçici körlük, bedenin herhangi bir yerinde geçici felç, uyuşma, titreme…

Konversiyon (döndürme) bozukluğunun tedavisinde, ilaç tedavisiyle birlikte psikoterapi alınmalıdır. Aile ve yakın çevre desteği büyük ölçüde önem taşımaktadır.