Uzm. Psk. Eylül TANYERİ

Beykent Üniversitesi – Psikoloji – 2013

Beykent Üniversitesi – Klinik Psikoloji – 2016

Uzmanlık eğitimini “Yetişkinlerde erken dönem uyumsuz şemalar ile ilişkilerdeki yükleme tarzları ve psikolojik sağlamlık düzeyleri” üzerine yaptığı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Daha önce, çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve kliniklerde yetişkinler ve çiftler ile çalışmıştır. Şu anda, kurucusu olduğu İstanbul Terapi Enstitüsü’nde danışan görmektedir.

Aldığı Eğitimler:

Aile ve Çift Terapisi Eğitimi – İstanbul Üniversitesi (2013)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi (2013)

Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon Eğitimi (2014)

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri – Türk Psikologlar Derneği (2013)

Cinsel Terapi Eğitimi – CETAD (2014)

Rorschach Testi Uygulayıcı Eğitimi – Rorschach ve Projektif Testler Derneği (2015)