UYGULADIĞIMIZ TESTLER

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Rorschach Testi (Mürekkep Lekesi Testi)

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği (WISC-R)

Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Peabody Resim Kelime Tanıma Testi

Duygudurum Ölçekleri