ÖZGÜL ÖĞRENME BOZUKLUĞU

Özgül öğrenme güçlüğü, okuma, yazma ve sayısal becerilerinin yaşına göre zeka düzeyinin altında kalması durumudur.

Sözcük okumanın yanlış ya da yavaş olması, okuduğu kelimenin anlamını kavrama güçlüğü, yazılı anlatım güçlüğü, sayı algısı ve hesaplama güçlükleri ve akıl yürütmede zorluklar en sık görülen belirtilerdir.

İhtiyaca yönelik eğitim programları, duygusal ve sosyal yönden yaşadığı problemlere danışmanlık ve aileye yönelik psikoeğitim uygulanması gereken tedavi yöntemlerindendir.