OTİSTİK BOZUKLUK

Otistik bozukluklar, iletişim problemleri, sosyal etkileşim problemleri, ilgi alanlarında sınırlılık ve tekrarlanan davranışları kapsar.

Göz teması çok az veya hiç yoktur, dokunulmaktan hoşlanmama, beden duruşunda farklılık, seslenildiğinde bakmama, kelimeleri tekrarlama, konuşmada gecikme, konuşurken vurgu yapmada yanlışlıklar, zamirleri yanlış kullanma, nesnenin küçük parçasına odaklanma, el çırpma, kendi çevresinde dönme, ritüeller en sık görülen belirtilerdir. Genellikle bu belirtilere saldırganlık, aynılıkta ısrar, katı gıdalara geçmede zorluk, görsel/işitsel/dokunsal uyaranlara aşırı duyarlılık eşlik eder.