DIŞA ATIM BOZUKLUKLARI

Dışa atım bozuklukları 2 alt başlığa ayrılır.

  

İDRAR KAÇIRMA (ENÜREZİS)

Çocuğun, yineleyici biçimde yatağına ve kıyafetlerine idrar kaçırmasıdır. Tanısı,  5 yaşından sonra konulur.

İdrar kaçırma çocuğun benlik saygısına zarar verebilir, kendine güven problemleri yaşamasına neden olabilir.

Tedavisinde, öncelikle tıbbi bir sorunun olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedavide sıvı düzenlemesi, gece uyandırıp tuvalete götürme gibi bilgilerin verildiği aileye yönelik psikoeğitim uygulanır.

  

DIŞKI KAÇIRMA (ENKOPREZİS)

Çocuğun, yineleyici biçimde istemli ya da istemsiz olarak uygunsuz yerlere dışkı kaçırmasıdır. Tanısı, 4 yaşından sonra konulur. Çocuğun ruhsal yönden farklı sorunlarının olup olmadığı incelenmelidir.

Tedavisinde, tuvalet alışkanlığının düzenlenmesi ve düzenlemeye yardımcı olacak bilgilerin verildiği aileye yönelik psikoeğitim uygulanır.