OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUK

Obsesyonlar, çoğu kişide belirgin bir kaygı ya da sıkıntıya neden olan, mantıksız olduğu bilindiği halde yineleyici olan rahatsız edici düşüncelerdir. Kompulsiyonlar, kişinin takıntısına tepki olarak yapmaya zorlandığını hissettiği yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir.

Simetri ve düzen takıntıları, bulaşma ve kirlenme korkusu, kendine ya da başkalarına zarar verme korkusu, zarar görme/kötü bir şey olacak düşünceleri, hastalık/ölüm düşünceleri, aşırı dini düşünceler ve cinsel içerikli düşünceler en sık görülen obsesyonlardır. Bu obsesyonları rahatlatmak amacıyla en sık yapılan kompulsiyonlar, düzenleme, yıkama, kontrol etme, sıralama, sayma, tekrarlama ve zihinsel tekrarlamalardır.

Tedavide, ilaç kullanımının yanı sıra bilişsel davranışçı terapi ve aileye yönelik psikoeğitim yapılmalıdır.