DEPRESYON

Günümüzde depresyon, yalnızca yetişkinlerin alacağı bir tanı olarak görülmektedir. Ancak biliyoruz ki, çocuklar ve ergenler de depresyon tanısı alabilirler.

Çocuklarda depresyon belirtileri, bulundukları gelişimsel döneme göre farklılıklar gösterir. Okul öncesi dönemde; sık sık ağlama, ebeveynden ayrılma kaygısı, saldırganlık, öfke, oyunlara karşı ilgisizlik, karın ağrısı, mide bulantısı sık görülen belirtilerdir. Okul çağı çocuklarında; mutsuzluk, hareketsizlik, okula gitmede zorluklar, uyku problemleri, yeme problemleri, dikkat problemleri, akranlarından uzaklaşma, kaygı bozuklukları, karın ağrısı, mide bulantısı, baş ağrısı sık görülen belirtilerdir.

Ergenlik depresyonu, biraz daha yetişkinlerde görülen depresyona benzer. Mutsuzluk, umutsuzluk, bıkkınlık, aile ve arkadaşlarından uzaklaşma, kaygı bozuklukları, ağlama, mide bulantısı/ağrılar gibi bedensel belirtiler, okul başarısında düşüş, okula gitmek istememe/okuldan kaçma, dikkat problemleri, uyku ve yeme problemleri, sigara/alkol ve madde kullanımı,  intihar düşünceleri sık görülen belirtilerdir.

Çocukluk çağı depresyonunun kız ve erkeklerde görülme oranı birbirine eşit iken, ergenlerde görülen depresyonun erkeklere oranla kızlarda 2 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi hormonlarla açıklanabilir.

Depresyon tedavisinde uygulanan en etkili psikoterapi yöntemi bilişsel davranışçı terapidir. Bunun yanı sıra, aileye verilecek psikoeğitim tedavide büyük bir yer tutar.