BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUKLARI ve İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR

BEDENSEL BELİRTİ BOZUKLUĞU

Sıkıntı veren ya da günlük yaşamı önemli ölçüde kesintiye uğratan bir ya da birden çok bedensel belirtidir.

Ağrılar, uyuşmalar, kuvvet kaybı sık görülen belirtilerdendir. Bedensel belirti bozukluklarında, çocuğun veya ergenin hastalığına aşırı ilgili, hastalığından dolayı üzerindeki sorumlulukların alınması gibi davranışlar ikincil kazanca neden olur.

Tıbbi değerlendirmesinde herhangi bir hastalığa rastlanmaması durumunda, bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve aileye yönelik psikoeğitim tedavide uygulanan yöntemlerdir.

 

HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

Ağır bir hastalığı olduğu ya da olacağına dair kaygılar ve korkuların olduğu durumdur.

Sağlığıyla ilgili yüksek kaygılar, sık sık doktora gidip muayene olma veya uygunsuz şekilde doktora gitmekten kaçınma sık görülen belirtilerdir.

Bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve aileye yönelik psikoeğitim tedavide uygulanan yöntemlerdir.

  

DÖNÜŞTÜRME (KONVERSİYON) BOZUKLUĞU

Konversiyon bozukluğu, söz konusu belirtinin tıbbi tanılarla açıklanamadığı, motor ya da duyu işlevlerini etkileyen bir durumdur.

Bayılma, geçici körlük, bedenin herhangi bir yerinde geçici felç, uyuşma ve titreme sık görülen belirtilerdendir. Çocuğun ya da ergenin, yaşadığı çatışmaların neden olduğu sıkıntıların veya sözel olarak ifade edilemeyen sıkıntıların bedenle ifade ediliş şekli olduğu düşünülmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi, oyun terapisi ve aileye yönelik psikoeğitim tedavide uygulanan yöntemlerdir.